top of page
SL1.jpg

שיעור ניסיון

השיעורים שלנו

גב מפרקים

מיועד לאנשים הזקוקים להכוונה אישית יותר. בשיעור משתתפים אנשים עם בעיות גב, צוואר, שכמות, מפרקים, לב, ונשים בהריון, ואחרי לידה

מתקדמים

תלמידים אשר העמיקו בשיטה לאורך שנתיים עד שלוש ושיכולתם הפיזית והמנטאלית יכולה להחזיק בנינוחות מתבוננת את מרבית התנוחות הנלמדות

ממשיכים

בשיעור זה מעמיקים בהבנה ובתרגולן של התנוחות מהמשפחות המוכרות וכן נחשפים למשפחות של תנוחות חדשות

מתחילים

מיועד לאילו שלא תרגלו יוגה וגם לאילו שכן תרגלו, אך לא בשיטה הנוכחית. בשיעור זה תחילה נחווים ובהמשך נלמדים עקרונות השיטה הבסיסיים

ממלאים פרטים ומתחילים!

הפרטים נשלחו בהצלחה!

bottom of page