top of page

הבהגוודגיטה

הבהגוודגיטה - Bhagavad Gītā: בהגווד הוא תואר כבוד, גיטה היא שירה = שירת האל, שירת המבורך, או שירת האדון. יצירה זו היא חלק מהספר השישי (מתוך 18) במהאבהרטה (Mahābhārata). מסופר על מלחמה בין חמשת בני פאנדו (Pāṇḍu), לבין בני הדודים שלהם (בני דהיטראשטרה - Dhritarāshtra), עקב נישולם של בני פאנדו מחלקם בממלכה.

הסיטואציה של הגיטה מופיעה אחרי סיפור ארוך ומורכב למדי, שמוביל למלחמה הגדולה של בני פאנדו ביריביהם. בנקודה זו ארג'ונה (Arjuna), אחד מחמשת בני הפאנדו והלוחם הגדול מבניהם, נקלע למשבר. הוא לוקח את המרכבה שלו למרכז שדה הקרב, מוריד את הקשת שלו ותוהה אם לצאת לקרב. בשלב זה מתערב הרכב שלו, שהוא לא אחר מאשר קרישנה - שהוא התגלמות של האל הגדול וישנו. קירשנה מסביר לארג'ונה, מדוע חובתו לצאת לקרב. הלימוד הזה הוא הבהגוודגיטה.

בהקשר זה נהוג לראות את הגיטה כמצביעה על שלוש דרכים רוחנית מרכזיות: קרמה יוגה, ג'נייאנה יוגה ובהקטי יוגה.

  • הדרך של קרמה יוגה (מילולית יוגה של פעולה) היא דרך של פעולה ללא השתוקקות לפירות של הפעולה, שכן פעולה עם מטרה גורמת לנו להיאחז בעולם, ולא מאפשרת את השחרור ממנו. השחרור בסופו של דבר הוא המטרה העליונה.

  • הדרך השנייה היא הג'נייאנה שהיא היוגה של החוכמה. קשה להבין מתוך הטקסט מהי ג'נייאנה יוגה, אך לפי הפרשנים המסורתיים מדובר במצב מנטאלי שמלווה את הפעולה של הקרמה יוגה. כלומר כאשר פועלים ללא מטרה נמצאים במצב מנטאלי שקט המאפשר לא לחשוב על היאחזות. מצב זה הוא ג'נייאנה יוגה.

  • הדרך השלישית היא הבהקטי יוגה. מדובר על פרקטיקה של דבקות מוחלטת באל קרישנה, כאשר הכול מוקדש לאל ולא לאגו הפרטי.

כך ארג'ונה אמור לצאת לקרב – ללא מחשבה על תוצאות המלחמה, מתוך שקט נפשי עמוק המתלווה לביצוע הפעולה לשמה ומתוך דבקות מלאה ואמונה באל קרישנה.

Komentáře


bottom of page