top of page

חמש המעטפות של הגוף

הגוף האנושי מורכב מחמש מעטפות והן:

  • אנמיה קושה - הוא הרובד החיצוני של הגוף (האנטומי), הכולל את העור, שרירים, ועצמות.

  • פראנמיה קושה - הוא רובד פנימי יותר, הכולל את כל המערכות בגוף כמו: מערכת הנשימה, העיכול, ההפרשה, העצבים, הבלוטות ומערכת הרבייה.

  • מנומיה קושה - הוא הרובד המנטלי המתייחס לתודעה וחלקיה, לרגשות ולמחשבות.

  • ויג'נאנמיה קושה - הוא הרובד האינטלקטואלי.

  • אננדמיה קושה - הוא הרובד הרוחני, הפנימי ביותר שחופן בתוכו את הנשמה, אותו חלק שאליו שואפים להגיע ובתוכו להיות.


בעת ביצוע האסנות שואף המתרגל להחיות בתוכו את כל המעטפות: החל מהעצמות, השרירים והאיברים הפנימיים, המשך בחושים מינד והאינטליגנציה, עד כיבושו של הרובד הרוחני - הנשמה. כאשר מודעותו של המתרגל חדרה לכל המעטפות, התנוחות התחזקו והתייצבו, רק אז ניתן לומר כי התנוחה הגיעה לדרגתה הגבוהה. במצב זה התנוחה מתבצעת ללא מאמץ פיזי, אלא מתוך התבוננות ורגישות לנעשה בגוף, על כל רבדיו .

Commentaires


bottom of page