top of page

יום היוגה הבינלאומי 2017

גם הפעם היה משמח לגלות עד כמה היוגה מניעה לא רק את אברי הגוף השונים אלא אף מנערת ומעוררת תחושות ישנות או מגלה חדשות, וכך מקרבת לבבות. זאת השנה השלישית שאנו מציינים את יום היוגה הבינלאומי. הפעם הרגשנו כי מדובר בהתכנסות שנתית שהפכה למסורת של בית איינגאר יוגה- בית יצחק. האנשים שהתמידו להגיע לאירוע, בפעם השנייה או השלישית שתפו חוויות מהשנים שעברו ואילו החדשים התרגשו, בעקבות התרגול הקפדני והמאיר, לגלות תחושות חדשות בגופם. גם הפעם היה משמח לגלות כי התרגול הפיזי של היוגה בתבונתו המעמיקה, מניע לא רק את אברי הגוף, אלא אף מקרב לב אל לב אל לב.

Comments


bottom of page